Nocebo
Szot and Szoł - Odcinek 1
Kawa
Superior je cytryny, cukier i zupke chińską bez wody